Litt tåkete og dunkelt, men tørre stier i skogen

En fin pendlertur gjennom Østmarka, med stiavstikkere både her og der.