First track

Påsken ga nysnø på freshe fjellstier. Første spor!