Etter en knallfin stitur på Ekerud her om dagen, hvor jeg fant en hel haug for meg ukjente stier, ble jeg sittende å tenke litt. Mange av stiene i området har en god del trafikk, og kombinert med at flere av dem ligger dårlig til i terrenget, begynner de å bli slitt. Noen er til dels veldig slitt etter min mening. Det er etter hvert mange stisyklister i Lørenskog sykkelklubb og en god del utenom og jeg tenker vi må ta ansvar for våre lokale stier.

Dette er todelt:

 • Åpne opp nye stier som er der, og som enten ikke har noe trafikk eller ligger bedre i terrenget og derfor tåler mere.
 • Gjøre reparasjoner og vedlikehold på spesielt utsatte partier så trafikken tåles bedre.

Første punkt er relativt lite arbeidskrevende og om mange tar med seg en sag eller en saks i sekken og klipper litt her og der under stiturer, blir resultatet fort mye bedre. Det gjelder bare å vise de rette folkene hvor stiene går og hvor fine de er. Punkt to kan være svært arbeidskrevende. Det innebærer flytting av steiner og å legge en steinlegging eller klopper over myrpartier eller bekker, og fjerne røtter og masse for å få dette til. Jeg bidro på en NOTS-dugnad i Pioneren og kan skrive under på at dette er tungt arbeid. For å få til dette trengs flere hender.

Hvilke stier bør åpnes og brukes?

Jeg fant mye gull på den omtalte turen. Noe er allerede der, og det trengs bare guiding. Noen stier trenger litt frisering og klipping mens andre trenger sag og diverse. Men ingen av dem trenger spesielt mye arbeid.

Kartutsnitt fra Ekerud

 1. Sti 1 på kartet er kjent om “Bjørktun stien” på Strava og er knallfin allerede. Noen partier trenger en saks og noen trestammer kan sages. Ellers knall, i hvert fall den delen som er Strava-segment. Nordover fra der den kobles på hovedstien mot Torvmyra, er det litt krongletet og rotete, men gjørbart med litt innsats.
 2. Sti 2 er “Sti mot Igletjern” på strava og er knall allerede. Tror denne knapt trenger å røres. Avstikkeren nordover er også knall (merket 2.5)
 3. Sti 3 (“Speiderfaret” på strava) er super allerede, om enn litt teknisk. Kanskje noen kvister som kan trimmes for bedre flyt.
 4. Sti 4 er en diagonal fra Speiderfaret og ned til Bjørktunstien. Best nordover/nedover.
 5. Sti 5 er en (tror jeg) helt uoppdaget variant av slutten på Langåsen og ned til lysløypa rett før Lintjern. Litt rydding her, så er den knall.
 6. Sti 6 er det samme, men denne er mer gjengrodd og trenger litt mere klipping. Men godt potensial her.

Slutten på Sæteråsen

 1. Sti 1 her er “Thorbjørn lia” på strava. Denne er knallfin, men litt usynlig i starten. Den trenger ideelt sett to små broer på slutten for å unngå plumping, men kan leve uten.
 2. Sti 2 på dette kartet er en avstikker fra Paralellen langs lysløypa som ender opp på toppen av traktorvei ned til Vedhoggeren. Litt trimming av buskas trengs.

Lysås

 1. Sti 1 er en fin runde som bare trenger litt kjærlighet mot slutten for å få flyten hele veien rundt. Denne tåler mye mere trafikk. Her trengs det nok å flyttes på noen steiner og litt massse. Men absolutt gjørbart.
 2. Sti 2 er midtstien på Lysås. Denne er fin store deler, men trenger drenering flere steder. Ligger også i et bekkeleie på slutten og der trengs det jobb. Fin på frostføre nå om vinteren.

Leirbålstien

Dette er en paralell til Bakveien (som nå begynner å bli seriøst slitt). Problemet er det store bekkeleiet akkurat ved vannet. En bro her, og man kan få en fin tur-retur sti fra haugerveien, via vannet og opp på åsen og tilbake igjen. Knallfin sti som tåler mye trafikk. Nesten alltid tørr. Den er teknisk og bratt på slutten (rødmerket del på mtbmap.no) men man kan fint snu og returnere isteden. Denne trenger ingen klipping eller saging, men en ganske stor klopp over bekken.

Så, hvem stiller opp?